Kontrollutvalget Melhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.12.2024
Vis dokumenter
14.11.2024
Vis dokumenter
03.10.2024
Vis dokumenter
06.06.2024
Vis dokumenter
25.04.2024
Vis dokumenter
29.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Mikal Kvaal (H), leder
Gunn Inger Tevik Løvseth (Ap), nestleder
Rune Jøraandstad (Ml)
Ruth Laila Berge (Frp)
Runar Harald Wold (R)

Varamedlemmer:
For Kvaal, Jøraandstad og Berge:

Ann Kristin Sandvik (Ml), 1. vara
Stein Eidsmo Hova (H), 2. vara
Trond Søndmør (Frp), 3. vara

For Løvseth og Wold:
Arild Blekesaune (Ap), 1. vara
Jan Petter Opedal (Krf), 2. vara
Ingeborg Oddsdatter Ler (Sp), 3. vara
Tove Pedersdatter Stølhaug (Sv), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2023
Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
Plan for eierskapskontroll 2024-2028
Reglement for kontrollutvalget