Om oss

Vi ønsker å være en tydelig rådgiver for kontrollutvalgene og et tillitvekkende og profesjonelt sekretariat.

Våre tjenester

Vi leverer:

 • Praktisk bistand til gjennomføring av møter
 • Saksutredning for kontrollutvalget
 • Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget
 • Opplæring av kontrollutvalget
 • Bistand til kontrollutvalget i forbindelse med bestilling og oppfølging av revisjonsarbeid
 • Risiko- og vesentlighetsvurderinger
 • Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • Arkivering og journalføring for kontrollutvalget
 • Koordinering av kommunens egenkontroll med statlige tilsyn

Våre medarbeidere

Vi er 12 ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi, samfunnsfag, kommuneregnskap, revisjon, ledelse, personal, arkiv med mer. Vi har lang og variert erfaring fra kommunesektoren.

Torill Bakken

Seniorrådgiver
Telefon: 908 15 168
E-post

Eva J. Bekkavik

Seniorrådgiver
Telefon: 468 51 950
E-post

Torbjørn Berglann

Daglig leder
Telefon: 400 67 058
E-post

Torbjørn Brandt

Seniorrådgiver
Telefon: 468 22 369
E-post

Ragnhild T. Grønvold

Seniorrådgiver
Telefon: 936 30 946
E-post

Kent Røstad

Rådgiver
Telefon: 481 06 048
E-post

Ola Lund Renolen

Seniorrådgiver
Telefon: 994 48 040

E-post

Einar Sandlund

Seniorrådgiver
Telefon: 938 97 555
E-post

Paul Ivar Stenstuen

Seniorrådgiver
Telefon: 900 39 065
E-post

Jorunn Sund

Førstekonsulent
Telefon: 959 85 828
E-post

Liv Tronstad

Seniorrådgiver
Telefon: 900 38 551
E-post

Ragnhild Aashaug

Seniorrådgiver
Telefon: 970 40 929
E-post

Organisering

Representantskapet

Alle eierkommunene er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene velger sine egne medlemmer til representantskapet. Konsek Trøndelag IKS er underlagt «lov om interkommunale selskaper». Eiernes og selskapets forpliktelser er regulert i selskapsavtalen, som er vedtatt av kommunestyrene. Selskapets overordnede strategiplan ble vedtatt av representantskapet 25.04.2022.

Styret

Seks av styrets medlemmer oppnevnes av representantskapet, ett medlem er valgt av de ansatte. Daglig leder er sekretær for styret.

Etter møtet i representantskapet 22.04.2024 består styret av disse medlemmene og varamedlemmene:
Leder: Randi Dille
Nestleder: Hans Kristian Norset
Eirik Rønning
Karin Bakklund
Kjetil Klepp
Berit Flåmo
Torill Bakken, valgt av ansatte

Varamedlemmer i  rekkefølge:

 1. Hans Bøe
 2. Tone Våg
 3. Jørn Clausen
 4. Marte Iren Langø
 5. Skjalg Åkerøy

1. vara, ansatte: Torbjørn Brandt
2. vara, ansatte, Einar Sandlund
3. vara, ansatte, Ragnhild T. Grønvold

Vår korte historie

Konsek Trøndelag ble etablert i 2018, som en fusjon mellom Komsek Trøndelag IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim. Seinere har vi vært gjennom tre utvidelser:

2021: Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS ble lagt ned, de fire eierkommunene gikk inn i Konsek Trøndelag.

2023: Kontrollutvalg Fjell IKS  ble overdratt til Konsek 1. januar, selskapet fikk dermed 40 eierkommuner.

2023: Indre Helgeland kontrollutvalgssekretariat ble lagt ned, seks av de sju tidligere eierkommunene ble deltakere i Konsek Trøndelag. Vi har nå 46 eiere, i tillegg selger vi tjenester til

kontrollutvalgene på Tynset og i Rendalen.

Personvern

Torbjørn Brandt er personvernombud for Konsek Trøndelag. Kontaktinformasjonene hans står nedenfor. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Universell utforming

Nettstedet er testet og oppfyller krav til universell utforming. Vi hører gjerne fra deg hvis; du finner feil og mangler ved utformingen av nettstedet, du trenger alternativ til innhold som ikke er universelt utformet eller hvis du har forslag til forbedringer av nettstedet. Ta i så fall kontakt med oss på post@konsek.no.