Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg. Selskapet ble etablert 1.1.2018 og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim. Vi leverer sekretariatstjenester til kontrollutvalget i fylkeskommunen og 31 av kommunene i Trøndelag.