Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg. Selskapet ble etablert 1.1.2018 og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Os i Østerdalen og i Trondheim. Vi leverer tjenester til kontrollutvalgene i 41 kommuner.

Siste nytt:
Vi får flere eiere og to nye medarbeidere!
Fra 1. januar 2023 har Kontrollutvalg Fjell IKS blitt en del av Konsek Trøndelag; kommunene Alvdal, Folldal, Holtålen, Oppdal, Os, Rennebu, Røros og Tolga er nye medeiere i selskapet. Medarbeiderne i nå nedlagte Kontrollutvalg Fjell er ansatt i Konsek Trøndelag. Vi er svært glade for å ønske dem begge, Torill Bakken og Ragnhild Aashaug, velkommen til Konsek Trøndelag! Som et ledd i sammenslåingen, vil Konsek Trøndelag selge tjenester til kontrollutvalget i Tynset kommune fram til 31.12.2024.