Konsek Trøndelag er sekretariat for kontrollutvalgene i 41 kommuner i Trøndelag og nordre deler av Innlandet. Vi ble etablert 1.1.2018, har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Os i Østerdalen og i Trondheim. Fra 1. oktober 2023  skal vi også levere tjenester til kontrollutvalgene i Grane, Hemnes, Hattfjelldal, Lurøy, Vefsn og Rana kommuner.