Kontrollutvalget Folldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2023
Vis dokumenter
04.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
10.05.2023
Vis dokumenter
22.03.2023
Vis dokumenter
18.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Egil Eide (Sp), leder
  • Frode Brendryen (Folldalslista), nestleder
  • Kolbjørn Kjøllmoen (SP), medlem
  • Grete Skukkestad (Ap), medlem
  • Susanne Müller(Folldalslista), medlem

Varamedlemmer:

  • 1.vara Folldalslista: Ellen Grete Kroken
  • 2.vara Folldalslista: Thor Christian Ripe Aastveit
  • 1. vara Sp: Bård Høisen Lohn
  • 2.vara Sp: Hilde Frankmo Tveraaen
  • 1.vara Ap: Liv Nymoen

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 16.09.2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan for 2023
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget i Folldal