Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2024
Vis dokumenter
30.10.2024
Vis dokumenter
18.09.2024
Vis dokumenter
12.06.2024
Vis dokumenter
25.04.2024
Vis dokumenter
14.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Nordgård (INP), leder
Jan Ketil Kristoffersen (AP), nestleder
Oddveig Todal (SP)
Robert Kløven (V)
Eva Veronika Halvorsen (PP)

Varamedlemmer:

For H, FRP, V og PP
Benjamin Filip Vikaskag (FRP)
Barbro Flåhammer (H)
Aril Jan Holmen (V)
Anette Hammervold (H)

For AP, SP, SV, R og INP
Stian Pachov (SP)
Line Stabell (R)
Anne Marit Grønvik (SV)
Gunhild Reppe Storø (AP)
Kristian Skarsvåg (SP)

Oppdragsansvarlig sekretær: 
Ragnhild T. Grønvold

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2021
Årsplan 2022