Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2023
Vis dokumenter
08.11.2023
Vis dokumenter
06.09.2023
Vis dokumenter
03.05.2023
Vis dokumenter
29.03.2023
Vis dokumenter
15.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Johan Gundersen, leder
Nils Reidar Burøy, nestleder
Paul Sandvik
Oddveig Todal
Ola Vie

Varamedlemmer:

Fra flertall:
Sten Kristian Røvik
Robert Kløven

Fra mindretall:
Hege Janette Berg Johansen
Ragnhild Strømme
Torbjørn Reppe

Oppdragsansvarlig sekretær: 
Helene Hvidsten

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2021
Årsplan 2022