Om oss

Vi ønsker å bli oppfattet som en tydelig rådgiver for kontrollutvalgene og et tillitvekkende og profesjonelt sekretariat.

Våre tjenester

Konsek Trøndelag utfører følgende tjenester:

 • Praktisk bistand til gjennomføring av møter
 • Saksutredning for kontrollutvalget
 • Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget
 • Opplæring av kontrollutvalget
 • Bistand til kontrollutvalget i forbindelse med bestilling og oppfølging av revisjonsarbeid
 • Risiko- og vesentlighetsvurderinger
 • Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
 • Arkivering og journalføring for kontrollutvalget
 • Koordinering av kommunens egenkontroll med Fylkesmannens tilsyn

Personvern

Konsek Trøndelag har eget personvernombud, advokat Kjetil Kvammen. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan du kan komme i kontakt med personvernombudet i vår Personvernerklæring.

Våre medarbeidere

Selskapet har 9 ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi, samfunnsfag, kommuneregnskap, revisjon, ledelse, personal, arkiv med mer. Selskapets ansatte har betydelig erfaring fra kommunesektoren.

Eva J. Bekkavik

Seniorrådgiver
Telefon: 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Torbjørn Berglann

Daglig leder
Telefon: 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Torbjørn Brandt

Seniorrådgiver
Telefon: 930 65 722
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no

Helene Hvidsten

Senorrådgiver
Telefon: 472 97 371
E-post: helene.hvidsten@konsek.no

Karoline Lorentzen

Rådgiver
Telefon: 984 22 653
karoline.lorentzen@konsek.no  

Einar Sandlund

Seniorrådgiver
Telefon: 938 97 555
E-post: einar.sandlund@konsek.no

Paul Ivar Stenstuen

Seniorrådgiver
Telefon: 900 39 065
E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Jorunn Sund

Førstekonsulent
Telefon: 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no

Liv Tronstad

Seniorrådgiver
Telefon: 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no

 

Organisering

Alle eierne er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene bestemmer selv hvem som skal sitte i representantskapet. Seks av styrets medlemmer oppnevnes av representantskapet, ett medlem er valgt av de ansatte. Daglig leder er sekretær for styret.

Styret

Leder: Randi Dille
Nestleder: Inga Balstad
Hans Kristian Norset
Karin Bjørkhaug
Kjetil Klepp
Erik Seem
Einar Sandlund, valgt av ansatte

Varamedlemmer i  rekkefølge:

 1. Marit Bjerkås
 2. Karl Meinert Buchholdt
 3. Tone Våg
 4. Guri Heggem
 5. Skjalg Åkerøy

Jorunn Sund, valgt av ansatte

Selskapsavtale

Selskapsavtale – gyldig fra 1.1.2021

Strategiplan

Selskapets overordnede strategiplan for perioden ble vedtatt av representantskapet 25.04.2022. Du finner den her.