Om oss

Konsek Trøndelag ønsker å bli oppfattet som en tydelig rådgiver for kontrollutvalgene og et tillitvekkende og profesjonelt sekretariat.

Våre tjenester

Konsek Trøndelag utfører følgende tjenester:

 • Praktisk bistand til gjennomføring av møter
 • Saksutredning for kontrollutvalget
 • Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget
 • Opplæring av kontrollutvalget
 • Bistand til kontrollutvalget i forbindelse med bestilling og oppfølging av revisjonsarbeid
 • Risiko og vesentlighetsvurderinger
 • Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
 • Koordinering av kommunens egenkontroll med Fylkesmannens tilsyn

Personvern

Konsek Trøndelag har eget personvernombud, advokat Kjetil Kvammen. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan du kan komme i kontakt med personvernombudet i vår Personvernerklæring.

Våre medarbeidere

Vi er for tiden 10 ansatte som har kompetanse innenfor jus, økonomi, samfunnsfag, kommuneregnskap, revisjon, ledelse, personal, arkiv med mer. Selskapets ansatte har betydelig erfaring fra kommunesektoren.

Eva J. Bekkavik

Seniorrådgiver
Telefon: 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Torbjørn Berglann

Daglig leder
Telefon: 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Torbjørn Brandt

Seniorrådgiver
Telefon: 468 22 369
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no

Per Helge Genberg

Seniorrådgiver
Telefon: 416 89 912
E-post: per.helge.genberg@konsek.no

Einar Sandlund

Seniorrådgiver
Telefon: 938 97 555
E-post: einar.sandlund@konsek.no

Rannveig Singsaas

Rådgiver
Telefon: 950 31 803
E-post: rannveig.singsaas@konsek.no

Paul Ivar Stenstuen

Seniorrådgiver
Telefon: 900 39 065
E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Jorunn Sund

Førstekonsulent
Telefon: 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no

Liv Tronstad

Seniorrådgiver
Telefon: 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no

Helene Hvidsten (permisjon til 06.04.2020)

Rådgiver
Telefon: 472 97 371
E-post: helene.hvidsten@konsek.no

Organisering

Alle eierne er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene bestemmer selv hvem som skal sitte i representantskapet. Seks av styrets medlemmer oppnevnes av representantskapet, ett medlem er valgt av de ansatte. Daglig leder er sekretær for styret.

Styret

Leder: Gunnar Alstad
Nestleder: Inga Balstad
Jan Ole Sund
Sigrid Johannessen
Oddlaug Børseth Brekken
Erik Seem
Einar Sandlund, valgt av ansatte

Varamedlemmer i  rekkefølge:

 1. Liv Hjørdis Thun
 2. Hans-Fredrik Donjem
 3. Karin Bjørkhaug
 4. Skjalg Åkerøy
 5. Steinar Berdal
 6. Trude Tevik Guldbrandsen

Jorunn Sund, valgt av ansatte

Strategiplan

Selskapets overordnede strategiplan for perioden 2018-2023 ble vedtatt av representantskapet 16.4.2018. Du finner den her.