Konsek

Telefon: 468 51 950
E-post: post@konsek.no
Org.nr.: 988 799 475

Adresse:
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS,
Kongensgate. 9,
7013 Trondheim

Ansatte

thumb_Arvid_150_0Arvid Hanssen

Daglig leder
Telefon: 915 82 102
E-post: arvid.hanssen@konsek.no

thumb_Eva_150_0Eva J. Bekkavik

Rådgiver
Telefon: 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no

thumb_Sverre_lite_150_0Sverre B. Midthjell

Seniorrådgiver
Telefon: 908 30 248
E-post: sverre.midthjell@konsek.no

thumb_Torbjoern_Berglann_150_0Torbjørn Berglann

Rådgiver
Telefon: 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Torbjørn Brandt

Førstekonsulent
Telefon: 930 65 722
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no

Om Konsek

KonSek er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i fylkeskommunen og 14 kommuner i Sør-Trøndelag. Vi bistår kontrollutvalgene med:

  • Å ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner
  • Å forberede saker til behandling i kontrollutvalgene
  • Oppfølging av vedtak
  • Utarbeide plan for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon
  • Utrede og iverksette bestillinger og følge opp revisjonsoppdrag
  • Bistå i valg av revisjonsordning

Organisering

Alle selskapets eiere er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene bestemmer selv hvem som skal sitte i representantskapet. Fire av styrets medlemmer oppnevnes av representantskapet og velges for fire år av gangen, ett medlem er valgt av de ansatte. Daglig leder er sekretær for styret.

Organsiering - Konsek

Styret

Leder: Gunnar Alstad
Nestleder: Inga Balstad
Jan Ole Sund
Sigrid Johannessen
Oddlaug Børseth Brekken
Erik Seem
Einar Sandlund, valgt av ansatte

Årsberetning Konsek 2016

Strategiplan 2016-2020