Konsek

Ansatte

Eva J. Bekkavik

Seniorrådgiver
Telefon: 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Torbjørn Berglann

Daglig leder
Telefon: 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no

Torbjørn Brandt

Senirorrådgiver
Telefon: 468 22 369
E-post: torbjorn.brandt@konsek.no

 Per Helge Genberg

Seniorrådgiver
Telefon: 416 89 912
E-post: per.helge.genberg@konsek.no

Einar Sandlund

Seniorrådgiver
Telefon: 938 97 555
E-post: einar.sandlund@konsek.no

Rannveig Singsaas

Rådgiver
Telefon: 950 31 803
E-post: rannveig.singsaas@konsek.no

Paul Ivar Stenstuen

Seniorrådgiver
Telefon: 900 39 065
E-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no

Jorunn Sund

Førstekonsulent
Telefon: 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no

Liv Tronstad

Seniorrådgiver
Telefon: 900 38 551
E-post: liv.tronstad@konsek.no

Helene Hvidsten

Rådgiver
Telefon: 472 97 371
E-post: helene.hvidsten@konsek.no

Organisering

Alle eierne er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene bestemmer selv hvem som skal sitte i representantskapet. Seks av styrets medlemmer oppnevnes av representantskapet, ett medlem er valgt av de ansatte. Daglig leder er sekretær for styret.

 

Styret

Leder: Gunnar Alstad
Nestleder: Inga Balstad
Jan Ole Sund
Sigrid Johannessen
Oddlaug Børseth Brekken
Erik Seem
Einar Sandlund, valgt av ansatte

Varamedlemmer i  rekke:

Liv Hjørdis Thun
Helge Bjørn Bæverfjord
Hans-Fredrik Donjem
Karin Bjørkhaug
Liv Merete Elvrum
Steinar Berdal
Jorunn Sund, valgt av ansatte


Strategiplan – Konsek Trøndelag 2023