Kontrollutvalget Oppdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
11.12.2023
Vis dokumenter
28.08.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
02.05.2023
Vis dokumenter
27.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Thorvald Storli, H
Nestleder: Torbjørn Gunnes Mikkelsen, SP
Medlem: Inger Lise Toftaker, V
Medlem: Ola Tor Vagnildhaug, KrF
Medlem: Monica Flor, AP

Varamedlemmer for H:
Erik Skjøtskift

Varamedlemmer for SP:
Ingrid Sønsterud Myren

Varamedlemmer for Ap, SV og KrF:
1. 
Frode Haarstad, Ap
2. Arne Opdahl, SV
3. Ingrid Hegdal KrF

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 31.12.2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan 2023
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget