Kontrollutvalget Tynset

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.11.2023
Vis dokumenter
30.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
08.05.2023
Vis dokumenter
21.03.2023
Vis dokumenter
20.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørn Tore Grutle, leder
Siri J. Strømmevold, nestleder
Randi Aas
Atle Fiskvik
Kristin Siksjø

Varamedlemmer:
1. vara Einar Røe
2. vara Rune Storli
3.vara Marie Kristine Lorentzen
4. vara Terje Hylen
5. vara Runhild Dammen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Regnskapsrevisor:
KPMG AS
Øvrige revisjonstjenester:
BDO

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og vesentlighetsvurdering
Årsplan 2023
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget