Kontrollutvalget Alvdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2023
Vis dokumenter
03.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
25.04.2023
Vis dokumenter
07.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Ola Eggset, leder
  • Wenke Furuli, nestleder
  • Sigmund Kveberg Paaske, medlem
  • Tor Eggestad, medlem
  • Anita Midtun

 

Varamedlemmer:

  • 1. vara Vigdis Vestby
  • 2. vara Rolf Langen
  • 3. vara Ivar Oddlien
  • 4. vara Per Nyrønning
  • 5. vara Kari Ann Kristiansen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Eierskapskontroll i Meskano AS
Årsplan 2023 for Alvdal kontrollutvalg
Årsmelding 2022 for Alvdal kontrollutvalg
Reglement for kontrollutvalget