Kontrollutvalget Ørland

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.12.2023
Vis dokumenter
23.11.2023
Vis dokumenter
27.09.2023
Vis dokumenter
09.06.2023
Vis dokumenter
28.04.2023
Vis dokumenter
24.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Heidi Selnes Solem (Ap.), leder
Oddbjørn Ingebrigtsen (Ap.) nestleder
Bente Brantsæg (SV)
Sonja Børve (R)
Aase Alseth Hellem (Sp.)
Ole Martin Hågård (H)
Thor Bretting (H)

Varamedlemmer:
For H/INP/FrP/V/Sp.:
1. Roar Skånøy (Sp.)
2. Pål Sommervold Johansen (FrP)
3. Anne Marie Melhuus (H)
4. Linda Lervik Kirkeland (V)

For SV/MDG/R/Ap.:
1. Asmund Slette (Ap.)
2. Turid Undertun (Ap.)
3. Arvid Dagsland (SV)
4. Raymond Wedø (MdG)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024