Kontrollutvalget Rendalen

Fra 26. april er vi sekretariat for kontrollutvalget i Rendalen kommune, og vi ser frem til samarbeidet. På nettsiden til Rendalen kommune finner du informasjon fra tidligere møter i kontrollutvalget.

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2024
Vis dokumenter
23.09.2024
Vis dokumenter
14.05.2024
Vis dokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Jardar Ellevold, leder
Jørn Heiberg, nestleder
Kjersti Bjørke Grindflekk
John Olav Fonås
Brynhild Lervang

Varamedlemmer
1.vara Ola Løken
2.vara Gunn Randi Finstad
3.vara Maren Kværness Halberg
4.vara Unni Dalbakk Nytrøen
5. vara Per Kristian Aasbrenn

 

Oppdragsansvarlig sekretær
Ragnhild Aashaug  Konsek Trøndelag IKS

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
KPMG AS

 

 

Møteplan 2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Årsmelding 2023