Kontrollutvalget Rendalen

Fra 26. april er vi sekretariat for kontrollutvalget i Rendalen kommune. Det gleder vi oss til!

Mer informasjon kommer etter hvert.

Møtedokumenter