Kontrollutvalget Inderøy

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Laila Roel (Ap), leder
Knut Arne Aasan (H), nestleder
Harald Ness (Ap)
Elin Kjelvik Wist (Sp)
Leif Hjulstad (Sp)

Varamedlemmer:
Hermod Løkken (Ap), 1. vara Ap
May Kojan (Ap), 2. vara Ap
Kjell Gulstad (Ap), 3. vara Ap
Lill Theres Vist Trætli (Ap), 4. vara Ap

Tore Nyborg (H), 1. vara H
Margarete Uduu (H), 2. vara H
Siren Tvedt (H), 3. vara H

Morten Olsen Haugen (Sp), 1. vara Sp
Kirsti Grøtan (Sp), 2. vara Sp
Otte Vatn (Sp), 3. vara Sp
Ragnhild Kjesbu (Sp), 4. vara Sp

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024