Kontrollutvalget Tydal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
09.11.2023
Vis dokumenter
31.08.2023
Vis dokumenter
25.05.2023
Vis dokumenter
02.03.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Græsli (Ap), Leder
Toralf Øverås, Nestleder
Gunn Hilmo
Arne Lien (Sp)
Nina Lunden

Varamedlemmer:
Henning Braathen, 1. vara
Bodil Græsli (Sp), 2. vara
Janne Iversen Thyholdt (Sp), 3. vara
Arild Aas, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024