Kontrollutvalget Os

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.11.2023
Vis dokumenter
18.09.2023
Vis dokumenter
23.05.2023
Vis dokumenter
08.05.2023
Vis dokumenter
20.03.2023
Vis dokumenter
23.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder             : Arne Grue (Ap)

Nestleder     : Live Mestvedthagen Ryen(Uavhengig fra 2022)

Medlem        : Gerd Rise (Sp/Krf)

Medlem        : Steinar Simensen(Sp/KrF)

Medlem        : Aagje Wesselius (SV)

Medlem          : Kai Inge Trøan (Ap)

Varamedlem 1 SP/KrF: Egil Ryen

varamedlem 2 Sp/Krf  : Birgit Wikan Berg

Varamedlem 1 AP          : Mona Østgårdstrøen

Varamedlem 2 Ap          : Maren Bakos

Varamedlem 1 SV      :Kjell Ivar Lundkvist

  

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Helhetlig risiko og vesentlighetsanalyse 2020
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget