Kontrollutvalget Vefsn

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Medlemmer

Pål Leknes Hanssen, leder
Geir Myrflott, nestleder
Anja Baadstrand
Knut Forsmo
Kristin Kongsdal

Varamedlemmer
Knut Wulff Hansen, vara for Hanssen
Vara for Myrflott/Baadstrand:

  1. Knut Petter Torgersen
  2. Milfrid Hendbukt-Søbstad

Vara for Forsmo:

  1. Heidi Vesterbukt
  2. Sigbjørn Larsen