Kontrollutvalget Rennebu

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.11.2024
Vis dokumenter
18.09.2024
Vis dokumenter
23.05.2024
Vis dokumenter
24.04.2024
Vis dokumenter
21.02.2024
Vis dokumenter
15.01.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Ingrid Hoel, Ap
Nestleder: Ola Torgeir Lånke, KrF
Medlem: Odd Roger Eggan, Sp
Medlem: May-Lill Eggan, Fellesliste H/V
Medlem: Eli Krogstad, Fellesliste H/V

Varamedlemmer for Ap:
1.vara: Lage Robak
2.vara: Egil Berntsen

Varamedlemmer for KrF:
1.vara: Erling Hansen
2.vara: Astrid Sognli

Varamedlemmer for Sp:
1.vara: Inger Synnøve Kosberg
2.vara: Anne Ingeborg Sørhus Jære
3.vara: Knut Hårstad

Varamedlemmer for Fellesliste H/V:
1.vara: Heidi Reitås Sæter
2.vara: Ivar Langklop
3. vara: Jan Perry Lund
4.vara: John Magne Eggan

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

 

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Reglement for kontrollutvalget
Årsplan 2024
Årsmelding 2023