Kontrollutvalget Rana

» Mer informasjon  

Mer informasjon

Medlemmer
Martin Bråteng, Sp, leder
Eve Rødfjell, FrP, nestleder
Gerd Jakobsen, Ap
Marte Præsteng, H
Ingrid Johannessen, R
Morten Einar Edvardsen, Ap
Sten Kyrre Killi, R

 

Varamedlemmer
Solveig Bratteng Rønning, Sp, vara for Bråteng
Atle Hiller, R, vara for Rødfjell
Kjell Mjelle, Ap, vara for Jakobsen
Thomas Bohlin, H, vara for Præsteng
Einar Bondevik, KrF, vara for Johannessen
Tove Jørgensen, H, vara for Edvardsen
Kjersti Sletten, Sp, vara for Killi