Kontrollutvalget Raarvihke – Røyrvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
19.11.2024
Vis dokumenter
10.09.2024
Vis dokumenter
18.06.2024
Vis dokumenter
07.05.2024
Vis dokumenter
05.03.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
1. Leder: Tanja Staldvik Wallervand
2. Nestleder: Roy Kenneth Mikkelsen

Medlemmer:
3. Bård Erlend Toresen
4. Ane Johansen Tangvik
5. Roger Hanssen

Varamedlemmer:

Vara for 1 og 3:
1. Karl Henrik Holmmo
2. Åge Andreas Selliås

Vara for 2 og 4:
1. Lars Arne Krukhaug
2. Grete Namsvatn Lavik

Vara for 5:
1. Marianne Krutå

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Ivar Stenstuen

Årsplan for kontrollutvalget for 2024
Årsplan 2024
Årsplan 2023
Reglement for kontrollutvalget
Årsrapport 2020
Plan for forvaltningsrevisjon Røyrvik 2020-2024