Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2023
Vis dokumenter
14.11.2023
Vis dokumenter
26.09.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
16.05.2023
Vis dokumenter
17.04.2023
Vis dokumenter
21.03.2023
Vis dokumenter
07.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jan Grønningen (H), leder
Stig Klomsten (Ap), nestleder
Hege Nordheim-Viken (Sp)
Silje Heggdal Sjøvold (H)
Per B. Walseth (Pp)

Varamedlemmer:
For Grønningen og Sjøvold:
1. Espen Håvard Hauan (H)
2. Vigdis Schei Wårum (H)
3. Linn Beate Skogholt

For Klomsten:
1. Arnfinn Brechan (Ap)
2. Signe Seem (Ap)

For Nordheim-Viken:
1. Kristian M. Fremstad (Sp)
2. Marit Voll (Sp)

For Walseth:
1. Jan Inge Hov (Pp)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Møte- og aktivitetsplan 2022
Reglement for kontrollutvalget
Mediestrategi
Årsmelding 2021