Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
14.12.2023
Vis dokumenter
21.11.2023
Vis dokumenter
19.09.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
16.05.2023
Vis dokumenter
17.04.2023
Vis dokumenter
21.03.2023
Vis dokumenter
07.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ina Pedersen (Ap), leder
Jonas Ali Werket Ghanizadeh (Mdg), nestleder
Jan Tore Martinesen (Ap)
Nils Forren (Sp)
Tove Eivindsen (V)

Varamedlemmer:
For Pedersen og Martinsen (Ap)
1. John Einar Høvik
2. Ida Broholm

For Ghanizadeh (Mdg):
1. Aurora Meland Winger

For Forren (Sp):
1. Rune Hjulstad

For Eivindsen (V):
1. Elisabeth Paulsen

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Møte- og aktivitetsplan 2022
Reglement for kontrollutvalget
Mediestrategi
Årsmelding 2021