Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.12.2022
Vis dokumenter
22.11.2022
Vis dokumenter
18.10.2022
Vis dokumenter
27.09.2022
Vis dokumenter
30.08.2022
Vis dokumenter
14.06.2022
Vis dokumenter
10.05.2022
Vis dokumenter
08.04.2022
Vis dokumenter
08.03.2022
Vis dokumenter
08.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jan Grønningen (H), leder
Stig Klomsten (Ap), nestleder
Hege Nordheim-Viken (Sp)
Silje Heggdal Sjøvold (H)
Per B. Walseth (Pp)

Varamedlemmer:
For Grønningen og Sjøvold:
1. Espen Håvard Hauan (H)
2. Vigdis Schei Vårum (H)
3. Linn Beate Skogholt

For Klomsten:
1. Arnfinn Brechan (Ap)
2. Signe Seem (Ap)

For Nordheim-Viken:
1. Kristian M. Fremstad (Sp)
2. Marit Voll (Sp)

For Walseth:
1. Jan Inge Hov (Pp)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Årsplan 2021
Reglement for kontrollutvalget
Mediestrategi
Årsmelding 2020