Kontrollutvalget Melhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
07.12.2023
Vis dokumenter
02.11.2023
Vis dokumenter
07.09.2023
Vis dokumenter
15.06.2023
Vis dokumenter
04.05.2023
Vis dokumenter
16.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Gunn Inger Tevik Løvseth (Ap), leder
Svein Evjen (H), nestleder
Eirik Engan (Mdg)
Heidi Evjen (Sv)
Rune Sunnset (Sp)
Arild Blekesaunet (Ap)
Stein Eidsmo Hova (H)

Varamedlemmer:
For Løvseth, H. Evjen, Engan og Blekesaunet:

Synnøve Sterten (Ap), 1. vara
Ola Huke (Sv), 2. vara
Jon Roar Bruholt (Krf), 3. vara
Jan Erik Kregnes (Ap), 4. vara
Tone Merethe Draget (Ap), 5. vara

For Sunnset, S. Evjen og Hova: 
Åge Ofstad (Mel), 1. vara
Grethe Bones (Mel), 2. vara
Hege Rofstad (Sp), 3. vara
Lars Erik Svanholm (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Reglement for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring