Kontrollutvalget Melhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
09.12.2019
Vis dokumenter
14.11.2019
Vis dokumenter
16.09.2019
Vis dokumenter
03.06.2019
Vis dokumenter
06.05.2019
Vis dokumenter
25.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Gunn Inger Tevik Løvseth (Ap), leder
Svein Evjen (H), nestleder
Eirik Engan (Mdg)
Heidi Evjen (Sv)
Rune Sunnset (Sp)

Varamedlemmer:
For Løvseth, H. Evjen, og Engan:

Arild Blekesaunet (Ap), 1. vara
Synnøve Sterten (Ap), 2. vara
Ola Huke (Sv), 3. vara
Jon Roar Bruholt (Krf), 4. vara
Jan Erik Kregnes (Ap), 5. vara
Tone Merethe Draget (Ap), 6. vara

For Sunnset og S. Evjen: 
Kirsti Nygård Hårstad (H), 1. vara
Åge Ofstad (Mel), 2. vara
Marit K. Brevik (Mel), 3. vara
Sissel Loeng Keiserås (Sp), 4. vara
Stein Eidsmo Hova (H), 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Revidert Plan for FR 2016-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer formøter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring