Kontrollutvalget Melhus kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2017
Vis dokumenter
06.11.2017
Vis dokumenter
04.09.2017
Vis dokumenter
12.06.2017
Vis dokumenter
08.05.2017
Vis dokumenter
06.03.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes

Varamedlemmer:
Ola Huke, vara for Kvalvik
Merethe Draget, vara for Sund
Ingrid G. Opedal, vara for Wehn
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg
Noralf Pallin Brækken, vara for Høgsnes

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer formøter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring
Revidert Plan for FR 2016-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Årsmelding 2016