Kontrollutvalget Melhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
09.12.2019
Vis dokumenter
11.11.2019
Vis dokumenter
16.09.2019
Vis dokumenter
03.06.2019
Vis dokumenter
06.05.2019
Vis dokumenter
25.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes

Varamedlemmer:
Ola Huke, vara for Kvalvik
Merethe Draget, vara for Sund
Ingrid G. Opedal, vara for Wehn
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg
Noralf Pallin Brækken, vara for Høgsnes

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Revidert Plan for FR 2016-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer formøter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring