Kontrollutvalget Melhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2020
Vis dokumenter
03.11.2020
Vis dokumenter
10.09.2020
Vis dokumenter
18.06.2020
Vis dokumenter
28.05.2020
Vis dokumenter
23.04.2020
Vis dokumenter
13.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Gunn Inger Tevik Løvseth (Ap), leder
Svein Evjen (H), nestleder
Eirik Engan (Mdg)
Heidi Evjen (Sv)
Rune Sunnset (Sp)
Arild Blekesaunet (Ap)
Kirsti Nygård Hårstad (H)

Varamedlemmer:
For Løvseth, H. Evjen, Engan og Blekesaunet:

Synnøve Sterten (Ap), 1. vara
Ola Huke (Sv), 2. vara
Jon Roar Bruholt (Krf), 3. vara
Jan Erik Kregnes (Ap), 4. vara
Tone Merethe Draget (Ap), 5. vara

For Sunnset, S. Evjen og Hårstad: 
Åge Ofstad (Mel), 1. vara
Grethe Bones (Mel), 2. vara
Hege Rofstad (Sp), 3. vara
Stein Eidsmo Hova (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Reglement for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring