Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

Kontrollutvalget avholder fjernmøte, tirsdag, den 13 .april 2021 med møtestart kl. 08.30.

Som følge av nasjonale anbefalinger vil kontrollutvalgets møte vil bli gjennomført som fjernmøte, jf. kml. § 11-7.
Kontrollutvalget vil forsøke å ivareta møteoffentlighetsprinsippet så langt som mulig.

Publikum, presse m.fl, som ønsker å være tilhører, Klikk her for å delta

Vel møtt

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
14.12.2021
Vis dokumenter
23.11.2021
Vis dokumenter
19.10.2021
Vis dokumenter
28.09.2021
Vis dokumenter
31.08.2021
Vis dokumenter
15.06.2021
Vis dokumenter
25.05.2021
Vis dokumenter
13.04.2021
Vis dokumenter
06.04.2021
Vis dokumenter
23.03.2021
Vis dokumenter
09.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jan Grønningen (H), leder
Stig Klomsten (Ap), nestleder
Hege Nordheim-Viken (Sp)
Silje Heggdal Sjøvold (H)
Per B. Walseth (Pp)

Varamedlemmer:
For Grønningen og Sjøvold:
1. Espen Håvard Hauan (H)
2. Vigdis Schei Vårum (H)
3. Linn Beate Skogholt

For Klomsten:
1. Arnfinn Brechan (Ap)
2. Signe Seem (Ap)

For Nordheim-Viken:
1. Kristian M. Fremstad (Sp)
2. Marit Voll (Sp)

For Walseth:
1. Jan Inge Hov (Pp)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Reglement for kontrollutvalget
Mediestrategi
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2020