Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

Viktig informasjon til publikum og presse.

Kontrollutvalgets førstkommende møte 16.6.2020 med møtestart 09:00 avholdes som fjernmøte, men med mulighet for fysisk tilstedeværelse for utvalgets medlemmer.

Publikum og presse som ønsker tilgang på møtet oppfordres til å benytte fjernløsning (teams), se lenke under.

For å delta, klikk lenken: <Lenke vil bli lagt ut få dager før møtet.>

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
15.12.2020
Vis dokumenter
17.11.2020
Vis dokumenter
13.10.2020
Vis dokumenter
08.09.2020
Vis dokumenter
16.06.2020
Vis dokumenter
19.05.2020
Vis dokumenter
31.03.2020
Vis dokumenter
25.02.2020
Vis dokumenter
28.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jan Grønningen (H), leder
Stig Klomsten (Ap), nestleder
Hege Nordheim-Viken (Sp)
Silje Heggdal Sjøvold (H)
Per B. Walseth (Pp)

Varamedlemmer:
For Grønningen og Sjøvold:
1. Espen Håvard Hauan (H)
2. Vigdis Schei Vårum (H)
3. Linn Beate Skogholt

For Klomsten:
1. Arnfinn Brechan (Ap)
2. Signe Seem (Ap)

For Nordheim-Viken:
1. Kristian M. Fremstad (Sp)
2. Marit Voll (Sp)

For Walseth:
1. Jan Inge Hov (Pp)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Reglement for kontrollutvalget
Mediestrategi
Plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020
Årsplan 2020