Kontrollutvalget Verdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.11.2023
Vis dokumenter
30.10.2023
Vis dokumenter
28.08.2023
Vis dokumenter
12.06.2023
Vis dokumenter
24.04.2023
Vis dokumenter
27.03.2023
Vis dokumenter
30.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jon Arve Hollekim (Ap), leder
John Hermann (H), nestleder
Gerd Janne Kristoffersen (Ap)
John Lennart Sellæg (Ap)
Karin Irene Rekve (Sp)

Varamedlemmer for Hollekim, Kristoffersen og Sellæg:
Glenn Tore Andresen (INP), 1. vara
Astrid Tromsdal (Ap),  2. vara

Varamedlemmer for Hermann og Rekve:
Gunnar Ystad (VDL),  1. vara
Odd Erik Green (FRP),  2. vara
Inger Nordberg Hestegrei (SP) ,  3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Kontrollutvalgets årsplan 2024
Reglement for kontrollutvalget
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024