Kontrollutvalget Verdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2024
Vis dokumenter
28.10.2024
Vis dokumenter
26.08.2024
Vis dokumenter
03.06.2024
Vis dokumenter
29.04.2024
Vis dokumenter
26.02.2024
Vis dokumenter
29.01.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jon Arve Hollekim (Ap), leder
John Hermann (H), nestleder
Gerd Janne Kristoffersen (Ap)
John Lennart Sellæg (Ap)
Karin Irene Rekve (Sp)

Varamedlemmer for Hollekim, Kristoffersen og Sellæg:
Glenn Tore Andresen (INP), 1. vara
Astrid Tromsdal (Ap),  2. vara

Varamedlemmer for Hermann og Rekve:
Gunnar Ystad (VDL),  1. vara
Odd Erik Green (FRP),  2. vara
Inger Nordberg Hestegrei (SP) ,  3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Kontrollutvalgets årsplan 2024
Kontrollutvalgets årsmelding 2023
Reglement for kontrollutvalget
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024