Kontrollutvalget Indre Fosen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2023
Vis dokumenter
01.11.2023
Vis dokumenter
04.10.2023
Vis dokumenter
06.09.2023
Vis dokumenter
07.06.2023
Vis dokumenter
26.04.2023
Vis dokumenter
01.03.2023
Vis dokumenter
18.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Arkiv :
2020 

2019

2018

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kurt Myrabakk (Frp), leder
Espen Andresen (Sv), nestleder
Veronica Moan Myran (V)
Randi Sollie Denstad (Sp)
Hauk Paulsen (Frp)

Varamedlemmer:
For Myrabakk, Andresen og Paulsen:
1. Idar Aune (Kl)
2. Thomas Kruksve (FrP)
3. Brit Wemundstad (Kl)
4. Håkon Strand (Kl)
5. Grete Tungen (Sv)

For Denstad og Myran:
1. Georg Høgsve (H)
2. Lillian Blomlie (Pp)
3. Kjetil Sund (Pp)
4. Viggo Gangstad (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Karoline Lorentzen

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024
Års- og møteplan 2023
Prosedyrer for virksomhetsbesøk