Kontrollutvalget Indre Fosen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2023
Vis dokumenter
07.11.2023
Vis dokumenter
06.09.2023
Vis dokumenter
07.06.2023
Vis dokumenter
26.04.2023
Vis dokumenter
01.03.2023
Vis dokumenter
18.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Arkiv :
2020 

2019

Kontrollutvalgets medlemmer:
Torkil Berg (Ap), leder
Liv Darell (Kl), nestleder
Johan Engvik (Kl)
Knut Jostein Bjerve (Pp)
Sol Five Sæther (Sp)

Varamedlemmer:
1. Åge Bjørvik (Ap)
2. Knut Inge Blix Furuseth (KrF)
3. Espen Andresen (Sv)
4. Petra Rabben (Pp)
5. Jonny Nakken (FrP)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ola Lund Renolen

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024
Års- og møteplan 2023
Prosedyrer for virksomhetsbesøk