Kontrollutvalget Indre Fosen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
23.11.2022
Vis dokumenter
26.10.2022
Vis dokumenter
21.09.2022
Vis dokumenter
24.08.2022
Vis dokumenter
25.05.2022
Vis dokumenter
27.04.2022
Vis dokumenter
09.03.2022
Vis dokumenter
19.01.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Arkiv :
2020 

2019

2018

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kurt Myrabakk (Frp), leder
Espen Andresen (Sv), nestleder
Veronica Moan Myran (V)
Randi Sollie Denstad (Sp)
Hauk Paulsen (Frp)

Varamedlemmer:
For Myrabakk, Andresen og Paulsen:
1. Idar Aune (Kl)
2. Thomas Kruksve (FrP)
3. Brit Wemundstad (Kl)
4. Håkon Strand (Kl)
5. Grete Tungen (Sv)

For Denstad og Myran:
1. Georg Høgsve (H)
2. Lillian Blomlie (Pp)
3. Kjetil Sund (Pp)
4. Viggo Gangstad (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Karoline Lorentzen

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024
Års- og møteplan 2022