Kontrollutvalget Indre Fosen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
03.12.2024
Vis dokumenter
15.10.2024
Vis dokumenter
03.09.2024
Vis dokumenter
04.06.2024
Vis dokumenter
30.04.2024
Vis dokumenter
13.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Arkiv :
2020 

2019

Kontrollutvalgets medlemmer:
Torkil Berg (Ap), leder
Liv Darell (Kl), nestleder
Johan Engvik (Kl)
Knut Jostein Bjerve (Pp)
Sol Five Sæther (Sp)

Varamedlemmer:
1. Åge Bjørvik (Ap)
2. Knut Inge Blix Furuseth (KrF)
3. Espen Andresen (Sv)
4. Melvin Petter Trøen (PP)
5. Jonny Nakken (FrP)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ola Lund Renolen

Års- og møteplan for 2024
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Prosedyrer for virksomhetsbesøk
Reglement for kontrollutvalget