Kontrollutvalget Stjørdal

Kontrollutvalgets møte den 16.11.22 vil bli avholdt som et fjernmøte på Teams. Møtet settes kl. 10:00. Klikk på lenken her dersom du ønsker å overvære møtet

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
16.11.2022
Vis dokumenter
04.11.2022
Vis dokumenter
04.10.2022
Vis dokumenter
02.09.2022
Vis dokumenter
24.06.2022
Vis dokumenter
29.04.2022
Vis dokumenter
25.03.2022
Vis dokumenter
11.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Johanne Uthus (Ap), leder
Erik Bjørgum (Sp), nestleder
Morten Harper (Sv)
Karen Elverum (Sp)
Hallgeir Winge (Frp)

Varamedlemmer for Uthus og Harper:
Thor Erling Knædal ( ), 1. vara
Elin Helene Friheim (Ap), 2. vara
Aase Lidal (Sv), 3. vara

Varamedlemmer for Bjørgum, Elverum og Hallgeir Winge:
Henrik Josteinsson Myhr (Sp), 1. vara
Elena Stamnes (H), 2. vara
Eirin Lian Rosvold (Frp), 3. vara
Laffen Jensen (Krf), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsplan for kontrollutvalget 2023
Årsrapport 2021
Årsplan 2022 for Stjørdal kontrollutvalg
Reglement for kontrollutvalget 2019-2023
Årsrapport 2020 - Stjørdal kontrollutvalg
Plan for forvaltningsrevisjon