Kontrollutvalget Stjørdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.10.2023
Vis dokumenter
01.09.2023
Vis dokumenter
09.06.2023
Vis dokumenter
28.04.2023
Vis dokumenter
10.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Johanne Uthus (Ap), leder
Erik Bjørgum (Sp), nestleder
Morten Harper (Sv)
Karen Elverum (Sp)
Hallgeir Winge (Frp)

Varamedlemmer for Uthus og Harper:
Thor Erling Knædal ( ), 1. vara
Elin Helene Friheim (Ap), 2. vara
Aase Lidal (Sv), 3. vara

Varamedlemmer for Bjørgum, Elverum og Hallgeir Winge:
Henrik Josteinsson Myhr (Sp), 1. vara
Elena Stamnes (H), 2. vara
Eirin Lian Rosvold (Frp), 3. vara
Laffen Jensen (Krf), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsrapport 2022
Årsplan for kontrollutvalget 2023
Årsrapport 2021
Årsplan 2022 for Stjørdal kontrollutvalg
Reglement for kontrollutvalget 2019-2023
Årsrapport 2020 - Stjørdal kontrollutvalg
Plan for forvaltningsrevisjon