Kontrollutvalget Steinkjer

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.11.2024
Vis dokumenter
06.09.2024
Vis dokumenter
07.06.2024
Vis dokumenter
26.04.2024
Vis dokumenter
15.03.2024
Vis dokumenter
26.01.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Morten Resve (Sp), leder
Per Sverre Rannem (Ap), nestleder
Knut Ralfsen (PP)
Synnøve Hoseth
Else Torgnesøy

Varamedlemmer Morten Resve:
Ivar Skjerve (V), 1. vara
Lisa Salin Brøndbo (Sp), 2. vara
Anniken G. Laugen, 3. vara
Varamedlemmer Knut Ralfsen:
Sigrun Iversen (PP), 1. vara
Grete Mari Sand, 2. vara
Petter Vesterdal, 3. vara
Varamedlemmer Per Sverre Rannem:
Øyvind Bogfjellmo, 1. vara
Solvår Tangen, 2. vara
Varamedlemmer Synnøve Hoseth:
Geir Schefloe, 1. vara
Kjell Løvik, 2. vara
Nina Følling Sund, 3. vara
Varamedlemmer Else Torgnesøy:
Benthe Asp, 1. vara
Arnstein Kolstad, 2. vara
Torhild Vikan, 3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Kontrollutvalgets årsmelding 2023
Kontrollutvalgets årsplan 2024
Kontrollutvalgets reglement
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024