Kontrollutvalget Ørland

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
08.12.2023
Vis dokumenter
10.11.2023
Vis dokumenter
27.10.2023
Vis dokumenter
29.09.2023
Vis dokumenter
09.06.2023
Vis dokumenter
28.04.2023
Vis dokumenter
31.03.2023
Vis dokumenter
24.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Martin Hågård (H), leder
Arild Tørum (Sv), nestleder
Laila Selnes Lund (Sp)
Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Pål S. Johansen (FrP)
Aud Leikvang (H)
Anne Marie Melhus (H)

Varamedlemmer:
For SP, SV og MDG:
Aase Alseth Hellem (Sp), 1. vara
Stein Erik Moxnes (Sp), 2. vara
Greta Solbakk (Sv), 3. vara
Gert Gabrielsen (Mdg), 4. vara

For FrP, H og AP:
Vidar Rostad (H), 1. vara
Lars Braa (H), 2. vara
Tone Anita Olsen (Frp), 3. vara
Kåre Petter Sundet (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024