Kontrollutvalget Ørland

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2022
Vis dokumenter
11.11.2022
Vis dokumenter
09.09.2022
Vis dokumenter
24.06.2022
Vis dokumenter
06.05.2022
Vis dokumenter
25.03.2022
Vis dokumenter
11.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Martin Hågård (H), leder
Arild Tørum (Sv), nestleder
Laila Selnes Lund (Sp)
Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Pål S. Johansen (FrP)
Aud Leikvang (H)
Anne Marie Melhus (H)

Varamedlemmer:
For SP, SV og MDG:
Aase Alseth Hellem (Sp), 1. vara
Stein Erik Moxnes (Sp), 2. vara
Greta Solbakk (Sv), 3. vara
Gert Gabrielsen (Mdg), 4. vara

For FrP, H og AP:
Vidar Rostad (H), 1. vara
Lars Braa (H), 2. vara
Tone Anita Olsen (Frp), 3. vara
Kåre Petter Sundet (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024