Kontrollutvalget Ørland

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2022
Vis dokumenter
11.11.2022
Vis dokumenter
07.10.2022
Vis dokumenter
09.09.2022
Vis dokumenter
24.06.2022
Vis dokumenter
06.05.2022
Vis dokumenter
25.03.2022
Vis dokumenter
11.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Laila Selnes Lund (Sp), leder
Arild Tørum (Sv), nestleder
Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Anne Marie Melhus (H)
Aud Leikvang (H)
Ole Martin Hågård (H)
Pål S. Johansen (FrP)

Varamedlemmer:
For SP, SV og MDG:
Aase Alseth Hellem (Sp), 1. vara
Stein Erik Moxnes (Sp), 2. vara
Greta Solbakk (Sv), 3. vara
Gert Gabrielsen (Mdg), 4. vara

For FrP, H og AP:
Vidar Rostad (H), 1. vara
Lars Braa (H), 2. vara
Tone Anita Olsen (Frp), 3. vara
Kåre Petter Sundet (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024