Kontrollutvalget Selbu

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2023
Vis dokumenter
10.11.2023
Vis dokumenter
06.09.2023
Vis dokumenter
03.05.2023
Vis dokumenter
15.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Liv Grøtte (Sp), leder
Rune Langseth (Ap, nestleder
Ole Einar Aashaug (Sp)
Lene Selnes Stigen (H)
Ole Kristian Gullichsen (SV)

Varamedlemmer:
For Lanseth (Ap):
1. Odd Erling Fargervoll
2. Gerd Helander
3. Britt Heidi Fossum

For Grøtte og Aashaug (Sp):
1. Nils Olav Stokke
2. Anne Mork
3. Jon Erik Haarstad

For Gullichsen(SV):
1. Mari Engen Hanem
2. Henrik Rapp
3. Arnstein Trøite

For Stigen (H):
1. Arild Øien
2. Oddvar Raaen
3. Diana Kovzan

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ola Lund Renolen

Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsplan 2023