Kontrollutvalget Selbu

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
18.11.2020
Vis dokumenter
09.09.2020
Vis dokumenter
29.04.2020
Vis dokumenter
04.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arnstein Trøite (Sv), leder
Elin Wiggen Dahl (H/Krf), nestleder
Brit Mari Langseth (Sp)
Ole Einar Aashaug (Sp)
Gunnar Olav Balstad (Ap)

Varamedlemmer:
For Trøite (Sv):
1. Harald Voldseth
2. Edvin Mebust
3. Wenche Krogstad

For Dahl (H/Krf):
1. Lars Rolseth
2. Oddvar Raaen
3. Diana Kovzan

For Langseth og Aashaug (Sp):
1. Nils Olav Stokke
2.  Jon Erik Haarstad
3. Sonja Sandvik

For Balstad (Ap):
1. Aase Uthus
2. Terje Hafstad
3. Britt Heidi Fossum

Oppdragsansvarlig sekretær:

Helene Hvidsten

Reglement for kontrollutvalget
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Revidert plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2018