Kontrollutvalget Selbu

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
19.11.2019
Vis dokumenter
17.09.2019
Vis dokumenter
30.04.2019
Vis dokumenter
19.03.2019
Vis dokumenter
05.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arild Øien, Leder
Torbjørn Olsen, Nestleder
Elin Wiggen Dahl
Harald Voldseth
Jarle Aftret

Varamedlemmer:

For Øien og Dahl:
1.Harald Vada
2. Ola Fuglem
3.Olav S. Guldseth

For Olsen og Voldseth:
1. Aase Uthus
2. Gustav Fossen
3. Mimmi Solem

For Aftret:
1. Per Nordland
2. Mikal Kulset

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Retningslinjer for kontrollutvalget
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Revidert plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2018