Kontrollutvalget Selbu kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
28.11.2017
Vis dokumenter
19.09.2017
Vis dokumenter
20.06.2017
Vis dokumenter
25.04.2017
Vis dokumenter
21.02.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arild Øien, Leder
Torbjørn Olsen, Nestleder
Trine Brændmo
Else May Engen
Jarle Aftret

Varamedlemmer:

For Øien og Brændmo:
1.Harald Vada
2. Elin Wiggen Dahl
3. Ola Fuglem
4.Olav S. Guldseth

For Olsen og Engen:
1. Harald Voldseth
2. Aase Uthus
3. Gustav Fossum

For Aftret:
1. Per Nordland
2. Mikal Kulset

Oppdragsansvarlig sekretær:
Arvid Hanssen

Retningslinjer for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Årsmelding 2016