Kontrollutvalget Stjørdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
15.11.2024
Vis dokumenter
27.09.2024
Vis dokumenter
07.06.2024
Vis dokumenter
26.04.2024
Vis dokumenter
22.03.2024
Vis dokumenter
09.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Johanne Uthus (Ap), leder
Erik Bjørgum (Sp), nestleder
Elisabeth Suzen (AP)
Grete Bogen (H)
Erlend Eidem Engan (H)
 

Varamedlemmer for Uthus og Suzen:

Reinert Botten (AP) 1. vara
Bodil Prestmo (AP) 2. vara
John Arve Forbord (AP) 3. vara
 

Varamedlemmer for Bjørgum, Bogen og Engan:

Sigurd Bakheim (SP) 1. vara
Kristin Hernes Berg (SP) 2. vara
Hallgeir Winge (FRP) 3. vara
Anne Britt Skatval (SP) 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsplan for kontrollutvalget 2024
Årsrapport 2022
Årsplan for kontrollutvalget 2023
Reglement for kontrollutvalget 2019-2023
Plan for forvaltningsrevisjon