Kontrollutvalget Oppdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
11.12.2023
Vis dokumenter
30.10.2023
Vis dokumenter
28.08.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
02.05.2023
Vis dokumenter
27.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Thorvald Storli, H/AP/MGD
Nestleder: Arnt Nerhoel, SP/V/KrF/SV
Medlem: Inger Lise Toftaker, SP/V/KrF/SV
Medlem: Ola Tor Vagnildhaug, SP/V/KrF/SV
Medlem: Monica Flor, H/AP/MGD

Varamedlemmer for H/AP/MGD:
1. Torbjørn Mikkelsen (møter som uavhengig)
2. Erik Skjøtskift
3. Ingrid Sylthe Viken
4. Lisbeth Synnes Mellemseter

Varamedlemmer for SP/V/KrF/SV:
1. Bjørg Marit Sæteren
2. Magnus Grøtan Heggstad
3. Liv Ulvund Bjørgum
4. Haftor Skjelstad
5. Ingrid Mellem

 

Kommunestyret i Oppdal vedtok den 10.desember 2020 i sak PS 20/132 at kontrollutvalget kan gjennomføre digitale møter i henhold til kommuneloven § 11-7.
Saker som i henhold til kommuneloven § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke behandles i et digitalt møte.

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 31.12.2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan 2023
Årsmelding 2022