Kontrollutvalget Oppdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
11.11.2024
Vis dokumenter
09.09.2024
Vis dokumenter
06.05.2024
Vis dokumenter
08.04.2024
Vis dokumenter
26.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Leder: Thorvald Storli, H
Nestleder: Torbjørn Gunnes Mikkelsen, SP
Medlem: Inger Lise Toftaker, V
Medlem: Ola Tor Vagnildhaug, KrF
Medlem: Monica Flor, AP

Varamedlemmer for H:
Erik Skjøtskift

Varamedlemmer for SP:
Ingrid Sønsterud Myren

Varamedlemmer for Ap, SV og KrF:
1. 
Frode Haarstad, Ap
2. Arne Opdahl, SV
3. Ingrid Hegdal KrF

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Reglement for kontrollutvalget
Årsplan for kontrollutvalget - 2024
Årsmelding 2023