Kontrollutvalget Stjørdal

Viktig informasjon til publikum og presse.
Kontrollutvalget avholder møte den 20.11.2020. Møtet avholdes som et fjernmøte.

Møtet starter kl. 09.00. For å være tilstede på digital plattform, klikk her.

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.11.2020
Vis dokumenter
11.09.2020
Vis dokumenter
25.06.2020
Vis dokumenter
12.06.2020
Vis dokumenter
24.04.2020
Vis dokumenter
28.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Johanne Uthus (Ap), leder
Erik Bjørgum (Sp), nestleder
Morten Harper (Sv)
Karen Elverum (Sp)
Steinar Rømo (Frp)

Varamedlemmer for Uthus og Harper:
Thor Erling Knædal ( ), 1. vara
Elin Helene Friheim (Ap), 2. vara
Aase Lidal (Sv), 3. vara

Varamedlemmer for Bjørgum, Elverum og Rømo:
August Arnstad (Sp), 1. vara
Elena Stamnes (H), 2. vara
Eirin Lian Rosvold (Frp), 3. vara
Laffen Jensen (Krf), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årshjul møteplan for kontrollkomiteen 2018