Kontrollutvalget Nåavmesjenjaelmien – Namsos

 

 

 

 

 

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
21.11.2023
Vis dokumenter
29.08.2023
Vis dokumenter
08.06.2023
Vis dokumenter
27.04.2023
Vis dokumenter
02.03.2023
Vis dokumenter
18.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Snorre Ness(AP), leder
Kari Ystgård(SV), nestleder
Bjørn Dag Derås(Sp)
Audur Thorisdottir(V)
Else Eggestøl(H)

Varamedlemmer:
For H:
1. Vegar Busse
2.Mathis Heibert

For SP:

  1. Gunn Holvik
  2. Karin Hegsethtrø

For AP:

  1. Jan Arve Homstad
  2. Hans Jarle Stein

For V:
1. Astrid Eva Prytz
2. Ellen Hennissen

For SV:
1. Jørgen Hoffmann
2. Eystein Stodral

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Risiko- og vesentlighetanalyse
Årsplan 2023
Plan eierskapskontroll
Plan forvaltningsrevisjon
Årsrapport 2022
Reglement for kontrollutvalget