Kontrollutvalget Midtre Gauldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
07.11.2019
Vis dokumenter
12.09.2019
Vis dokumenter
06.06.2019
Vis dokumenter
16.05.2019
Vis dokumenter
07.03.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Anne Endal (Ap), leder
Odd Øie (Ap), nestleder
Kirsti Schult (Bl)
Rune Folgerø (H)
Lise Sundli (Sp)

Varamedlemmer for Endal og Øie:
Helge Halvorsen (Ap), 1. vara
Odd Torolf Lein (Ap), 2. vara
Marit Solem (Ap), 3. vara
Astrid Aunøien (Ap), 4. vara

Varamedlemmer for Schult:
Per Bjarne Bonesvoll (Bl), 1. vara
Bente K. Enlid (Bl), 2. vara
Harald Rognes (Bl), 3. vara

Varamedlemmer for Folgerø og Sundli:
Morten Sørløkken (Sp), 1. vara
Jorid Løkken ( ), 2. vara
Wenche Kristine Dahle (Krf), 3. vara
Tor Flagestad (Frp), 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Revidert plan for FR 2016-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring