Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
22.11.2017
Vis dokumenter
21.09.2017
Vis dokumenter
01.06.2017
Vis dokumenter
27.04.2017
Vis dokumenter
09.03.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Varamedlemmer:
Odd Vårvik, 1. vara
Jorunn S. Haugen, 2. vara
Lars Woldmo, 3. vara
Eli Moen, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Plan for FR 2016-2018
Årsmelding 2016