Kontrollutvalget Midtre Gauldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
21.11.2019
Vis dokumenter
12.09.2019
Vis dokumenter
06.06.2019
Vis dokumenter
16.05.2019
Vis dokumenter
07.03.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Varamedlemmer:
Odd Vårvik, 1. vara
Jorunn S. Haugen, 2. vara
Lars Woldmo, 3. vara
Eli Moen, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Revidert plan for FR 2016-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring