Kontrollutvalget Meråker

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Valgt av kommunestyret 26.10.15, sak 85/15

Faste medlemmer
Bjørn Madslangrud, leder
John Magnar Høiseth, nestleder
Maria Weronica Økdal

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1 Gunleif Krogstad
2 Helene Skår
3 Bård Bjørklund
4 Lene Høiseth
5 Knut Johan Weiseth

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årshjul møteplan Meråker kontrollutvalg 2018