Kontrollutvalget Midtre Gauldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
14.11.2024
Vis dokumenter
19.09.2024
Vis dokumenter
06.06.2024
Vis dokumenter
25.04.2024
Vis dokumenter
15.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Gerrit Andre Pallin Lorier (H), leder
Anita Krigsvoll (Sp), nestleder
Harald Rognes (Pp)
Helge Malum (KrF)
Per Ingar Almås (Bl)

Varamedlemmer for Lorier. Krigsvoll, Malum og Rognes:
Wenche Kristine Dahle (KrF), 1. vara
Kjell Edvin Stenbro (Sp), 2. vara
Kristin Margrete Gunhildsøien (H), 3. vara
Eivind Refseth (KrF), 4. vara
Guri Margrete Solberg (Sp). 5.vara

Varamedlemmer for Almås:
Jorid Endal Bjørnevoll (Ap), 1. vara
Inger Jorid Lium (Ap), 2. vara
Aina Bogen (Ap), 3. vara
Edd Robert Stenbro (Bl), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ola Lund Renolen

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring