Kontrollutvalget Midtre Gauldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
16.11.2023
Vis dokumenter
14.09.2023
Vis dokumenter
08.06.2023
Vis dokumenter
27.04.2023
Vis dokumenter
15.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Anne Endal (Ap), leder
Odd Øie (Ap), nestleder
Kirsti Schult (Bl)
Rune Folgerø (H)
Lise Sundli (Sp)

Varamedlemmer for Endal og Øie:
Helge Halvorsen (Ap), 1. vara
Odd Torolf Lein (Ap), 2. vara
Marit Solem (Ap), 3. vara
Astrid Aunøien (Ap), 4. vara

Varamedlemmer for Schult:
Per Bjarne Bonesvoll (Bl), 1. vara
Bente K. Enlid (Bl), 2. vara
Harald Rognes (Bl), 3. vara

Varamedlemmer for Folgerø og Sundli:
Jorid Løkken (H ), 1. vara
Wenche Kristine Dahle (Krf), 2. vara
Tor Flagestad (Frp), 3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring