Kontrollutvalget Overhalla

 

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
14.11.2024
Vis dokumenter
09.09.2024
Vis dokumenter
12.06.2024
Vis dokumenter
19.04.2024
Vis dokumenter
14.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anne Lise Grande Vollan, leder
Wenche Frogn Sellæg.  nestleder

Asbjørn Hagerup

Lars Erik Følstad

Ann Kristin Vold

Varamedlemmer:
Ragnar Prestvik, 1. vara
Astrid Marie Bakken, 2. vara
Ove Harry Solli, 3. vara
Elisaberth Faksdal, 4. vara
Kari Vold, 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2024
Årsrapport 2023
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapskontroll