Kontrollutvalget Overhalla

 

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anne Lise Grande Vollan, leder
Asbjørn Hagerup, nestleder
Astrid Marie Bakken
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker

Varamedlemmer:
Kari Vold, 1. vara
Jan Ståle Viken Flått, 2. vara
Ingvild Forseth, 3. vara
Ove Harry Solli, 4. vara
Elisabeth Faksdal, 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2023
Årsrapport 2021
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapskontroll