Kontrollutvalget Orkland

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.12.2023
Vis dokumenter
14.11.2023
Vis dokumenter
19.09.2023
Vis dokumenter
19.06.2023
Vis dokumenter
13.06.2023
Vis dokumenter
16.05.2023
Vis dokumenter
28.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Espen Tørset (Sv), leder
Grethe Gravrokk Sand (Sbl), nestleder
Aud Inger Kalseth (Sp)
Finn Hoff (Ap)
Joar Syrstadeng (H)

Varamedlemmer:
For Tørset:
Vigdis Bye Olsen (Sv)

For Gravrokk Sand:
Geir Knutzen (Sbl)

For Kalseth:
1. Ola Halsen (Sp)
2. Grethe Stolpnes (Sp)
3. Egil Hoston (Sp)

For Hoff:
1. Synnøve Hilstad (Ap)
2. Jann Eirik Evensen (Ap)
3. Monica Rødsten (Ap)

For Syrstadeng:
Maja Grønningen (H)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Reglement for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2021